Återkommande kunder

Primula

Primula Byggnads AB startade 1989 med ambitionen att föra en god byggmästartradition vidare; att långsiktigt äga, förädla och förhyra fastigheter.

Bravida

Bravida ger fastigheter liv – dygnet runt, året om. Det gör vi med hjälp av tusentals medarbetare som installerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme och kyla, vatten, sprinkler, ventilation, kraft och säkerhet. Sådant som bara ska fungera.

FSS Fastighetsservice

Vi är ett renodlat företag inom fastighetsskötsel och tekniskförvaltning. Våra kunder är bland annat privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, banker och försäkringsbolag. Vi arbetar främst inom Storstockholm och har vårt eget kontor på Kungsholmen.

Körunda

Körunda Hotell & Konferens ligger 30 minuter från Stockholm. En modern hotell- och konferensanläggning med allt under ett tak och omgiven av natur för företagsaktiviteter och avkoppling.